logo

Thí sinh Nguyễn Hồng Ân xúc động nghẹn ngào khi tên mình được xướng lên với danh vị cao nhất.
Thí sinh Nguyễn Hồng Ân xúc động nghẹn ngào khi tên mình được xướng lên với danh vị cao nhất.