logo

Chia sẻ
Dung tích 7g
Loại da
Đề nghị
Đặc trưng
Mascara làm dày mi. Đầu chổi được thiết kế đặc biệt giúp hàng mi dày tối ưu.
Cách sử dụng
Chải zigzag từ gốc đến ngọn mi.